Η Μαγνησία ως Τουριστικός Προορισμός:
Δυνατότητες και Εργαλεία

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω στο συνέδριο «Η Μαγνησία ως Τουριστικός Προορισμός: Δυνατότητες και Εργαλεία».

Ο τουρισμός στον 21ο αιώνα έχει διαφοροποιηθεί δραματικά. Αυτό οφείλεται στην υψηλή διείσδυση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην τουριστική βιομηχανία, στην ανάγκη να διασφαλιστεί και να προβληθεί η περιβαλλοντική ποιότητα των τουριστικών προορισμών και στην ανάγκη να εμπλουτιστεί η τουριστική εμπειρία των ταξιδιωτών αξιοποιώντας τις τοπικές ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής.

H σημερινή κατάσταση στον τομέα του τουρισμού στη Μαγνησία δείχνει ότι αυτή τη στιγμή οι ιδιοκτήτες και τα στελέχη, έχουν έλλειψη στις «ψηφιακές δεξιότητες», «κοινωνικές δεξιότητες» και στις δεξιότητες «πολιτισμικής επίγνωσης» οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος της Μαγνησίας για τη μετατροπή της σε «Έξυπνο» Τουριστικό Προορισμό.

Ο έξυπνος Τουριστικός προορισμός ενσωματώνει τον περιφερειακό τουριστικό σχεδιασμό, την εφαρμογή της αειφορίας στην αλυσίδα της αξίας, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην τουριστική εμπειρία και την παροχή υπηρεσιών για την αποτελεσματική και αποδοτική διαχείριση των πόρων και την ικανότητα να ανταπόκρισης στις ανάγκες και τις συμπεριφορές των τουριστών αυξάνοντας την ποιότητα της εμπειρίας τους στον τόπο προορισμού.

Με το παρόν  συνέδριο στοχεύουμε να κινητοποιήσουμε τις τοπικές δυνάμεις και τους εμπλεκόμενους φορείς στο να κατανοήσουν τις τάσεις και τις τοπικές δυνατότητες, να  ενημερωθούν με τα νέα εργαλεία και τις σύγχρονες μεθόδους που θα οδηγήσουν στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Μαγνησίας ως τουριστικό προορισμό.

Συγκεκριμένα το συνέδριο παρουσιάζει τον ρόλο του Ανθρώπινου Δυναμικού στην Τουριστική ανάπτυξη, και συγκεκριμένα την Ποιοτική Εξυπηρέτηση στον Τουρισμό, τη σημασία και τους τρόπους διαχείρισης των παραπόνων των φιλοξενούμενων. Για το λόγο αυτό, παρουσιάζουμε την ανάγκη ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων του προσωπικού στον Τουρισμό, δίνοντας έμφαση στην σημασία της Πολιτισμικής νοημοσύνης στον Τουρισμό, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος CS.Tour το οποίο αφορά στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων πολιτισμικής επίγνωσης στον Τουρισμό.

 

Με εκτίμηση

Πέτρου Γεώργιος

Υπεύθυνος Έργου

Πολιτισμική Επίγνωση και
Κοινωνικές Δεξιότητες στον
τομέα της Φιλοξενίας
και του Τουρισμού

Ο τομέας του Τουρισμού και της Φιλοξενίας, φέρνει σε επαφή ανθρώπους από ποικίλα πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα και αυτή ακριβώς η διαφορετικότητα είναι που επιτρέπει τη δημιουργία γόνιμων διάλογων και πλουσιότερης αλληλεπίδρασης. Όμως πολλές φορές αγνοούμε τη δυναμική των πολιτισμικών διαφορών καθώς δεν έχουμε πάντα επίγνωση της επίδρασης τους στην επικοινωνία και πολύ συχνά η συμπεριφορά που θεωρείται κατάλληλη από μία κουλτούρα, μπορεί να κρίνεται ως ακατάλληλη από κάποια άλλη. Αποτελεί λοιπόν βασικό προσόν αλλά και στόχο δια βίου μάθησης, η ικανότητα διαχείρισης των επιπτώσεων της πολιτισμικής ποικιλομορφίας στην επικοινωνία, διαπροσωπικής ή επαγγελματικής, σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
Το Εκπαιδευτικό Πακέτο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «CS.Tour - Πολιτισμική Επίγνωση και Κοινωνικές Δεξιότητες στον τομέα της Φιλοξενίας και του Τουρισμού» δίνει την ευκαιρία σε όσους το επιθυμούν να εκπαιδευτούν και στη συνέχεια να πιστοποιηθούν στις Κοινωνικές Δεξιότητες και στην Πολιτισμική Επίγνωση, ικανότητες που κρίνονται ως βασικές όχι μόνο για όσους δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού και της φιλοξενίας ή επιθυμούν μία καριέρα στους τομείς αυτούς, αλλά και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς το οποίο προσδιορίζει και καθορίζει τις Βασικές Ικανότητες που χρειάζονται όλοι οι Ευρωπαίοι Πολίτες προκειμένου να είμαστε σε θέση να επιτυγχάνουμε σε έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό κόσμο.
Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του προγράμματος: www.cstour.eu

Διοργάνωση:

Υπό την Αιγίδα:

ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτικός Οργανισμός
ΔΗΜΗΤΡΑ Εκπαιδευτικός Οργανισμός
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας
Ένωση Ξενοδόχων Ν. Μαγνησίας

Please publish modules in offcanvas position.